händer under 2020

28 mars Handelns dag

 3 maj Ramundermarken

 3 maj Radiostyrda båtar på kanalen

30 maj Barnens dag

31 maj Mors dag

 6 juni Natioanaldagen

21 juni midsommartallrik

28 - 30 aug Gästabudet