Du når oss på följande

 

Farmors Café

Bergsvägen 5

Kanalhamnen 

61434 Söderköping

0702-697023

www.farmorscafe.se

Facebook Farmors café

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Café Jägmästargården 

Jägmästargården, Lund

61492 Söderköping

0761-383156

www.cafejagmastargarden.se

Facebook  Café Jägmästargården

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

tornelid@telia.com

Lisbeth 0706-185595